ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္း

၁)ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(Free Burma Federation-FBF) ဒုဥကၠဌ ကိုေရႊစင္ထြန္းမွ လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီသို႕ ၁၅၀၀ ဘတ္ႏွင့္ လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီမွတဆင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) သို႕ ၁၅၀၀ ဘတ္တုိ႕ကို ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေမြးေန႕ရွင္တဦးအတြက္ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ လႈဒါန္းပါသည္။

၂)လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီမွတဆင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(ABSDF) သုိ႕ ေအာက္ေဖၚျပပါ ၾသစေတးလ် ႏုိင္ငံေရာက္ မိတ္ေဆြအလႈရွင္မ်ားမွ ေပးပုိ႕လႈဒါန္းပါသည္။
(က) မ၀ါ၀ါ (ႏိုင္ႏုိင္မိသားစု)
Doonside(NSW)............... $50
(ခ)ကိုသိန္းေဌး
Doonside (NSW).............. $5
(ဂ) ကိုေက်ာ္၀င္း မိသားစု
Springvale(VIC)..............$50

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီ

No Response to "ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္း"

Post a Comment

Powered by IIFH