နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ ရတနာပံုနဲ႕ ေၾကးမံု အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို PAC မွ ဒုတိယအႀကိမ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့စဥ္


No Response to "နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ ရတနာပံုနဲ႕ ေၾကးမံု အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို PAC မွ ဒုတိယအႀကိမ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့စဥ္"

Post a Comment

Powered by IIFH